Tagged: Infrared

İnfrared koagülasyon hemoroid tedavisinde teknolojinin son yeniliklerinden biridir. Birinci ve ikinci dereceli, henüz dışa taşmamış veya tromboze olmamış, erken dönem kanamalı iç hemoroidlerin tedavisinde kullanılan endoskopik bir tedavi şeklidir. Özellikle kanayan iç hemoroidler birkaç dakikalık işlem ile tamamen giderilir. Hemoroidin hemen üzerine kızılötesi (infrared) ışınların kontrollü olarak verilerek bu damar yapıların koagülasyonu (yakılması) sağlanmaktadır. Infrared koagulasyon lazer ışık grubundan, süreli bir sıcak ışık etkisi ile genişlemiş hemoroidal damarların pırtılaşmasının sağlanmasıdır. Infrared kontakt koagulasyon sisteminde dokudaki pıhtılaşma elektrik akımıyla değil, infrared ışıkla yapılır. Bu yöntemle, 1-2 sn de kanamalar durdurulabilir ve 1-3 sn uygulamalarla birinci, ikinci bazen üçüncü derece hemoroidler büyük oranda sorun olmaktan çıkarılabilir. , Kalın barsağın çıkışı olan anal bölge ağrıya çok duyarlı iken kalın barsak içine girildikten hemen sonraki bölgede (dentate line üzeri) ağrıya duyarlılık hiç yoktur. Koagülasyon işlemi bu dentate line üzerindeki alana uygulandığı için işlem ağrısız olmakta ve muaynehane koşullarında bile gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlem ile şimdiye dek hiç bir ciddi yan etki bildirilmemiştir. Gebelerde de güvenle uygulanabilmektedir. İnfrared koagülasyon işlemi sırasında hasta ağrı duymadığı için genel anestezi yapılmaz, işlemden sonra dikiş, pansuman ve hastanede yatmaya gerek duyulmaz. Anestezi ve hastanede kalış
Video Rating: 4 / 5

Hemorrhoids Management – Infrared Coagulation

Struggling from the dreadful hemorrhoids symptoms? No need to fret. Take control over your health today. Due to the advancement of medical research and technology, medical experts came up with the latest technology in treating hemorrhoids and this will certainly help hemorrhoids sufferers including pregnant women. This ground breaking medical procedure is called Infrared Coagulation Treatment.

Infrared Coagulation Treatment is less invasive as compared to other traditional procedures. It is simple and modern. The good part is, it is safe to use for pregnant women and elderly people.

The recuperation stage of this type of therapy are greatly reduced. Moreover, there is little risks involved. Unlike other medical procedures for hemorrhoids, this can be performed without anesthesia. Needless to say, patients can surely go back to work the same day as the procedure..

Certainly, this treatment procedure is perfect for busy men and women.

Infrared Coagulation treatment is a non-surgical procedure specifically for internal hemorrhoids. This type of hemorrhoids have less noticeable signs and symptoms. Most people are unaware that they are suffering from this condition because there’s little to no pain in the area.

In this type of treatment, the device is inserted inside the anus and is extending so that it will reach the hemorrhoids. The infrared device touches the base of the hemorrhoids. This coagulates the damaged veins causing the hemorrhoid to dry up and shrinks. Then turning it into scar tissues and thus preventing it from coming back.

Infrared coagulation is similar to the rubber band legation. They both inhibit the flow of blood in the veins allowing it to wither and in a few days fall off. Rubber band legation procedure is painful and it takes more than a week for the hemorrhoids to falls off unlike the infrared coagulation, where it will only take a few days for the hemorrhoids to dry and finally falls off.

This type of hemorrhoid treatment is perfect for small to medium – sized hemorrhoids. And unlike the other type of treatments, this can be done to treat multiple hemorrhoids. It allows the medical team to treat all the hemorrhoids simultaneously. However, infrared coagulation treatment is not applicable in severe cases of hemorrhoid.

In this type of hemorrhoid treatment, though it is one of the newest and the most innovative procedure available, still the reappearance of hemorrhoids vary depending on the individual case of the patients.. This is because hemorrhoid is not a disease but rather a disorder of the veins within the muscle walls located inside the rectum. It is caused by frequent pressure.

In order for the hemorrhoid to be treated permanently, it is best to do preventive measures and live a healthy life.

Learn more about hemroid treatment and how to get rid of hemroids effectively by visiting our site today!

This animation was developed for Colorectal Surgical Associates, to educate audiences about Infrared Coagulation Therapy (ICT) for Hemorrhoids. For more information about 3D medical animations, visit www.amerra.com.

More Hemorrhoid Infrared Coagulation Articles