Tagged: b?o

Cty TNHH Lợi Thành chuyên kinh doanh bán buôn, bán lẻ các loại băng, gạc hút ý tế trên toàn quốc. Địa Chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn – Từ Sơn – Bắc Ninh. ĐT: 01225252520 – Fax: 02413.741062 – Gmail: loithanhltd@gmail.com Loi Thanh limited company selling, exporting many types of Gauzes and Rolled-Gauzes (Gauze is traditionally woven (or machine)) Adress: Tien Son industrial park – Tuson district – Bacninh Province – Vietnam. Fone: (+84) 01225252520. Fax: 02413.741062. Gmail: loithanhltd@gmail.com Loi Thanh有限品牌授权销售,出口多种类型的纱布和汇总的纱布(纱布是传统的编织(或机器)) 地址:田子工业园区- 图松区- Bacninh省- 越南。电话:(+84)01225252520。传真:02413.741062. Gmail: loithanhltd@gmail.com Tân Tây Du kí I Tây Du ký: Đệ nhất bách linh nhất hồi chi Nguyệt quang bảo hạp (Tề Thiên Đại Thánh Đông Du ký) 西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒A Chinese Odyssey Part One – Pandora’s Box 周星馳, Hoa giản thể: 周星驰, bính âm: Zhōu Xīngchí, tiếng Anh: Stephen Chow Sing Chi
Video Rating: 4 / 5